top of page

 Regulamin Anahata Siedlisko &SPA

 • 1  Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Siedliska&Spa „Anahata” w Berżałowcach 37 A 16-500 Sejny.

 2. Treść regulaminu jest udostępniona w widocznym miejscu w każdym domu gościnnym oraz na stronie internetowej www.anahata.com.pl

 

 • 2 Zasady rezerwowania oraz anulowania przyjazdu

 1. Warunkiem potwierdzenia i utrzymania rezerwacji jest wpłacenie zadatku na konto siedliska w wysokości 30% w ciągu 3 dni roboczych. Brak wpłaty oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji po upłynięciu powyższego terminu.

 2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania lub odwołania rezerwacji, a także w przypadku niepojawienia się Gościa pierwszego dnia zarezerwowanego terminu.

 3. W przypadku niepojawienia się Gościa pierwszego dnia zarezerwowanego terminu - rezerwacja zostaje anulowana.

 4. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu w Siedlisku w trakcie jego trwania, opłata za pobyt nie jest zwracana.

 5. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 14dni przed przyjazdem, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100% kwoty rezerwacji.

 6. W zależności od sezonu właściciel może poprosić o opłatę  całkowitej należności  przelewem na konto 30 dni przed przyjazdem. Należność za pobyt klient może również opłacić gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

 7. W przypadku niemożności zrealizowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od Gości oraz siedliska a spowodowanymi odgórnymi zarządzeniami wydanymi przez Polski Rząd, wpłacony zadatek w  całości  zostaje przesunięty na inny, dowolnie wybrany i nadal wolny w grafiku siedliska termin. Możliwość przesunięcia wpłaconego zadatku jest do  wykorzystania przez 6  kolejnych miesięcy od planowanego przyjazdu.

 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej.

 9. Obiekt pobiera kaucję zwrotną w wysokości 500 zł / 1 dom w dniu przyjazdu, kwota ta jest zwracana przy wyjeździe, po odbiorze domu. W przypadku rezerwacji na 2 domy kaucja wynosi 1000zł, a w przypadku imprez zorganizowanych, firmowych i  wesel  1500zł.

 10. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych jak np. wieczór panieński, kawalerski, wesele itp. rezerwujący ma obowiązek poinformowania o tym siedlisko w momencie dokonywania rezerwacji.

 11. Koszt zorganizowania imprez okolicznościowych w Siedlisku jest naliczany wg. cennika na stronie w zakładce - pakiety lub indywidualnie.

 

 • 3  Zasady ogólne

 1. Siedlisko świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. Siedlisko ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 3. Rezerwacja siedliska na wyłączność oznacza, że podczas trwania pobytu nie pojawią się inni goście. Obsługa nadal pozostaje na terenie siedliska i pracuje wg. swoich ustalonych grafików.

 4. Obiekt jest monitorowany całodobowo.

 5. Minimalna długość pobytu to 2 doby.

 6. Istnieje możliwość rezerwowania siedliska na 1 dobę za zgodą właściciela oraz za dodatkową opłatą w wysokości 200zł.

 7. Doba w Siedlisku trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00

 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić dla właściciela Siedliska – Stankiewicz Paweł 572 032 034

 9. Siedlisko uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnego terminu. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godz. 15.00 wynosi 25% kwoty za jedna dobę, a do godz. 19.00  50%  kwoty za jedna dobę

 10. Każdorazowo opuszczając dom gościnny w Siedlisku Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

 11. Za zagubienie klucza do domu Gościnnego pobierana jest opłata 100 zł brutto.

 12. Gość Siedliska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 13. Siedlisko przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami za dodatkową opłatą przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. Siedlisko pobiera opłatę w wysokości 50 zł za dobę za jednego pupila. Właściciel  jest zobowiązany do regularnego wyprowadzania zwierzaka na spacer poza teren siedliska oraz trzymania go na smyczy, jeśli na terenie siedliska przebywają inni goście.

 14. Osoby niezameldowane, mogą przebywać na terenie siedliska od godz. 9.00 do godz. 21.00 za dodatkową opłatą 50zł/1osobę i wcześniejszą zgodą właściciela siedliska.

 15. Dzieci przebywają na terenie siedliska i korzystają z całej dostępnej infrastruktury pod opieka osoby dorosłej, która bierze pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

 16. Palenie tytoniu w domu gościnnym  jest zabronione.

 17. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.

 18. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty posiadające wartość (materialną, naukową, artystyczną) pozostawione przez Gości, w pokojach/domkach lub na terenie Siedliska Anahata.

 19. Siedlisko może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Siedliska czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Siedliska. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Siedliska w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu siedliska.

 20. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 21. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Gość zgłasza chęć wystawienia faktury w momencie płatności.

 22. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Siedliskiem jest sąd właściwy dla Siedliska & Spa "Anahata".

 

 • 4  Infrastruktura i wyposażenie siedliska

 1. Korzystanie z większości infrastruktury siedliska jest wliczone w cenę podstawową.

 2. Do dyspozycji Gości jest prywatny pomost  wraz z łódką nad jeziorem Aszaryn.

 3. Siedlisko bezpłatnie użycza trzy rowery.

 4. Ognisko na terenie Siedliska można rozpalać tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Koszt drewna na ognisko to 50zł/za drewno pod 2 ławki i 100zł/ pod 4 ławki.

 5. Siedlisko umożliwia korzystanie z sauny opalanej piecem na drewno  za opłatą w wysokości 250 zł/1dom na czas 2 godzin. Wymagane jest wcześniejsze zamówienie usługi.

 6. Pobierana jest jednorazowa opłata za korzystanie z jacuzzi w wysokości 250zł/cały pobyt /1 dom.

 7. Po zakończonym użytkowaniu strefy SPA Gość powinien każdorazowo zamknąć pokrywę jacuzzi oraz złożyć parasole ogrodowe. Szkody materialne wynikające z pozostawienia otwartych parasoli ponosi gość.

 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku rażącego zabrudzenia wody bądź rozbicia szła w basenie i jacuzzi, które skutkuje czyszczeniem i całkowitą wymianą wody w kwocie 1400zł za basen i 300zł za jacuzzi.

 9. W pokojach/domkach udostępnionych Gościom na terenie Siedliska, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących ich wyposażenia, z wyłączeniem ładowarek do telefonów oraz komputerów przenośnych.  

 10. Wszystkie budynki znajdujące się na terenie Siedliska wyposażone są w gaśnice, których Goście przebywający na terenie Siedliska zobowiązani są bezwzględnie użyć w każdym przypadku zlokalizowania ognia lub sytuacji zagrożenia ognia na terenie Siedliska.

 11. Siedlisko udostępnia Gościom nieodpłatne, niestrzeżone miejsca parkingowe, przy czym Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim przedmiotów.

 12. Dom sosna ma w pełni ogrzewaną podłogę, automatycznie ustawione na 21-22 st C. Kominek spełnia tu funkcję dekoracyjną i klimatyczną. Oczywiście mogę Państwo skorzystać z zapasu drewno, zostawiamy  cały pion drewna. Koszt połowy to 50zł, cały 100zł. Należność odciągamy z kaucji za dom.

 

 • 5  Zasady odpowiedzialności

 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania porządku i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. Gość powinien zawiadomić opiekuna Siedliska o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Gość Siedliska ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Siedliska, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób, opłacając równowartość zniszczonej rzeczy.

 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gość który łamie jego postanowienia zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Siedliska Anahata.

 5. Nie dopuszczamy możliwości przesuwania stałego wyposażenia siedliska w inne niż oryginalne miejsce bez wiedzy i zgody właściciela bądź obsługi obiektu. 

 6. Kończąc pobyt Gość powinien zostawić należyty porządek w domu , w przypadku pozostawienia rażącego bałaganu może zostać naliczona opłata w wysokości  100zł.

 7. Dzieci w wieku poniżej lat 13 powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 

 • 6 Cisza nocna

 1. Ze względu na położenie siedliska w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 23:00 – 7:00. Prosimy o niezabieranie ze sobą dużych głośników.

 2. W przypadku nałożenia jakichkolwiek opłat przez Policję za zakłocanie ciszy nocnej, Gośc ponosi całkowitą odpowiedzialnośc finansową za wystawiony mandat.

 

 • 7  Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości na terenie Siedliska mogą zostać odebrane osobiście bądź odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będą przechowywane w Siedlisku przez okres jednego miesiąca, a po jego upływie przedmioty te przejdą na własność Siedliska Anahata.

 

 W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Siedliskiem.

bottom of page